“बिमल गुरुङको पहाडमा अस्तित्व छैन” अरुण छेत्री (महासचिव गोजयुमो केन्द्रीय समिति )

“बिमल गुरुङको पहाडमा अस्तित्व छैन” अरुण छेत्री (महासचिव गोजयुमो केन्द्रीय समिति )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *