लोवर हरसिङ हट्टा छेत्री गाउँ बाट १४ घर परिवार गोजमुमो छोडी गोरामुमोमा सामेल

लोवर हरसिङ हट्टा छेत्री गाउँ बाट १४ घर परिवार गोजमुमो छोडी गोरामुमोमा सामेल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *